สินค้าและบริการตามพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560
สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 6
Regional Excise Office 6

ประเภทสินค้า กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือประชาชน
1. น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน คู่มือประชาชน
2. เครื่องดื่ม คู่มือประชาชน
3. เครื่องใช้ไฟฟ้า คู่มือประชาชน
4. แบตเตอรี่ คู่มือประชาชน
5. แก้วและเครื่องแก้ว คู่มือประชาชน
6. รถยนต์ คู่มือประชาชน
7. รถจักรยานยนต์ คู่มือประชาชน
8. เรือ คู่มือประชาชน
9. ผลิตภัณฑ์เครื่องหอมและเครื่องสำอาง คู่มือประชาชน
10. พรมและสิ่งทอปูพื้นอื่นๆ คู่มือประชาชน
11. หินอ่อนและหินแกรนิต คู่มือประชาชน
12. สารทำลายชั้นบรรยากาศ คู่มือประชาชน
13. สุรา คู่มือประชาชน
14. ยาสูบ คู่มือประชาชน
15. ไพ่ คู่มือประชาชน
16. เครื่องดื่มเกล็ด คู่มือประชาชน
กิจการบันเทิงหรือหย่อนใจ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือประชาชน
1. ไนท์คลับ คู่มือประชาชน
2. อาบ อบ นวด คู่มือประชาชน
กิจการเสี่ยงโชค กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือประชาชน
1. สนามม้า คู่มือประชาชน
2. สลากกินแบ่งรัฐบาล
กิจการที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือประชาชน
1. สนามกอล์ฟ คู่มือประชาชน
กิจการที่ได้รับอนุญาตหรือสัปทาน กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือประชาชน
1. โทรคมนาคม
พิกัดอัตราภาษี กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือประชาชน
1. พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต
อื่นๆ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง คู่มือประชาชน
1. ยกเว้น ลดหย่อน และคืนภาษี
2. ทั่วไป
3. เครื่องหมายแสดงการเสียภาษีการจดทะเบียน
4. คลังสินค้าทัณฑ์บน คู่มือประชาชน