ขั้นตอนที่ 1.  เก็บองุ่น (พันธุ์ชีราส) ใส่ตะกร้า ๆ ละประมาณ 20 กิโลกรัม

 

 ขั้นตอนที่ 2. ลำเลียงองุ่นจากไร่ขึ้นรถไปยังโรงงานผลิตไวน์

 

ขั้นตอนที่ 3. นำองุ่นใส่ลงในเครื่องแยกก้านก้านจะถูกแยกออก  ส่วนเนื้อและน้ำองุ่นจะถูกเครื่องตีและแยกลงภาชนะ (ขนาดประมาณ 10 ลิตร)

ขั้นตอนที่ 4.   เมื่อได้เนื้อและน้ำองุ่นเต็มภาชนะแล้ว ใส่ KMF (Potassium Metabile Sulphyte) ผสมลงไปในอัตรา 100 ppm (Part per million) เพื่อฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในธรรมชาติที่ติดมากับองุ่น

ขั้นตอนที่ 5.  สูบเนื้อและน้ำองุ่นที่ผสม KMF แล้วลงเตรียมในถังขนาด 10 ตันทิ้งไว้ 24 ชั่วโมง เพื่อให้ KMF ฆ่าเชื้อต่าง ๆ ในธรรมชาติให้หมดและรอให้ KMF ระเหยออกให้หมด

ขั้นตอนที่ 6. จากนั้นเติมเชื้อยีสต์สำหรับทำไวน์ลงในถังอัตรา 100 PPM  หมักทิ้งไว้ในอุณหภูมิ  20  องศาเซลเซียส  จนกว่ายีสต์จะกินน้ำตางหมด     (ประมาณ 3 สัปดาห์) แล้วจึงแยกกาก (เปลือก+เมล็ด)ออก  ระหว่างหมักจะเปิดเครื่องกวน (ใบพัดในถัง) เนื้อและน้ำองุ่นทุกวัน วันละ 2 นาที

ขั้นตอนที่ 7. หลังจากหมักจะบ่มต่ออีกประมาณ 2 ปี จึงจะได้ไวน

ขั้นตอนการผลิตไวน์